Algemene Vergadering KVMO 2020

01 okt 2020
1026 keer
Algemene Vergadering KVMO 2020
Van Ghentkazerne, Rotterdam -
Aanvang 12.00 uur
De 106e Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdagmiddag 1 oktober 2020, op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.
 
Tijdens de (besloten) huishoudelijke vergadering staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2020 en het jaarverslag 2019 centraal.
Na afloop van de vergadering is de openbare afscheidsreceptie van de voorzitter KVMO.Programma

12.00 uur   Gezamenlijke lunch
13.30 uur   Aanvang huishoudelijke vergadering
    Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 105e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2019
3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement
5. Gevoerd beleid 2019
6. Strategie 2020
7. Financieel jaarverslag 2019
8. Verslag kascommissie 2019
9. Begroting 2020, opvraagbaar bij het secretariaat
10. Benoeming kascommissie 2020
11. Benoeming hoofdbestuursleden
12. Rondvraag en sluiting
15.30 uur   Pauze met koffie/thee
16.00 uur   Aanvang openbare afscheidsreceptie voorzitter KVMO
18.00 uur   Einde

Locatie
Van Ghentkazerne
Toepad 120
3063 NJ Rotterdam

Aanmelden Algemene Vergadering en afscheidsreceptie
Het aameldingsformulier komt medio 2020 online

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04