Colofon

Het Marineblad verschijnt 8 keer per jaar.

ISSN
0025-3340

Uitgever
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

Hoofdredactie
KTZ ing.W.P. Groeneveld
Mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Eindredactie
Mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Artikelencommissie
drs. A.A. Bon
LTZ 1 (TD) ing. J.M.T. Bongartz
KLTZ (LD) mr. dr. M.D. Fink
KLTZ (TD) F.G. Marx MSc.
LTZ 1 (TD) dr. ir. W.L. van Norden
dr. A.J. van der Peet
LTZ 1 dr. R.M. de Ruiter
KOLMARNS R.A.J. de Wit

Medewerkers
mr. S. Boeke
H. Boomstra
Mw. drs. Z. Borgeld
dr. J. Holslag
MCD (foto’s, tenzij anders vermeld)

Adres redactie
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Tel. 070 - 383 95 04

www.kvmo.nl

Vormgeving
Frank de Wit
Tel. 038 - 455 17 54

Drukwerk
Wilco Art Books
Vanadiumweg 8
3812 PZ Amersfoort

Advertenties
Tel. 070 - 383 95 04

Abonnementsprijs
Voor leden van de KVMO is het Marineblad gratis
Niet-leden betalen €49,50 (NL) of €69,50 (buitenland)

Adreswijziging
Zo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat KVMO

Copyright Marineblad
Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron.
Artikelen in het Marineblad vertolken niet noodzakelijk de visie van het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren of van de redactie. De inhoud van artikelen blijft geheel voor verantwoording van de auteur(s). 

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04