Gehaktdag op het plein

15 mei 2019
1137 keer
Gehaktdag op het plein
De centrales uit de veiligheidssector zijn woensdag 15 mei bij elkaar gekomen om 'gehakt' te maken van de pensioenplannen van minister Koolmees. De spreekwoordelijke gehaktmolens zijn op het plein gezet. 

Met deze actie willen de veiligheidssectoren het kabinet dwingen om voor het zomerreces met een nieuw pensioenvoorstel te komen, waar onze eisen in opgenomen zijn. Zo niet dan zullen in het najaar opnieuw acties volgen.



Verschillende leden van de GOV|MHB spraken met de kamerleden over hun standpunten ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden voor Defensie.

Hieronder een fotorapportage van de 'gehaktdag'.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04