Enquête impasse cao Defensie

22 feb 2021
609 keer
Enquête impasse cao Defensie
Eind december liepen de onderhandelingen over een nieuwe defensie-cao vanaf 1 januari 2021 vast. Het – inmiddels demissionaire - kabinet Rutte III bleek niet bereid minister Bijleveld het benodigde extra geld te verstrekken om aan de arbeidsvoorwaardenruimte, waaronder de looneis maar ook andere verbeteringen voor het defensiepersoneel, te voldoen. Ook bleek de minister niet bereid extra financiële ruimte binnen de defensiebegroting beschikbaar te stellen.

Via de vakbondsbladen, een goed bezocht webinar, contacten met leden en de verspreiding van informatie via websites en social media hebben wij als gezamenlijke defensiebonden onze leden de afgelopen paar weken geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen. Zowel de inzetbrieven van de vakbonden en Defensie, de verslagen van de overleggen als het webinar zijn terug te lezen en te zien op de websites van de vakbonden.

Nu ligt de vraag 'hoe verder?' voor. Het antwoord is aan onze leden. We hebben als vakbonden besloten allemaal dezelfde enquête uit te zetten. Vul hem in en laat jouw mening horen! De uitkomst wordt aan de besturen van de bonden voorgelegd die uiteindelijk een besluit nemen over hoe verder. Meedoen kost slechts enkele minuten. De button staat onderaan deze pagina.

Maar eerst in het kort de uitkomst van de onderhandelingen.

Bonden en werkgever hebben geen overeenstemming bereikt over een cao-pakket
De verschillen op 23 december 2020:

Inzet defensiebonden
Looptijd: 1 januari 2021 tot 1 januari 2022
Inzet: minimaal 2,5 % arbeidsvoorwaardenruimte

Bod werkgever
Looptijd: 1 januari 2021 tot 1 januari 2022
Bod: 1,25% arbeidsvoorwaardenruimte. Hierin zit het loonbod, maar ook andere verbeteringen voor de mensen die hiervan betaald moeten worden.

Dit bod was voor de vakbonden volstrekt onvoldoende. De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte bood en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, bieden de werkgever noch dit kabinet voldoende financiële ruimte om voor jou en jouw collega’s een fatsoenlijke cao af te sluiten. Terwijl Defensie nota bene in de eigen inzetbrief aangeeft een loonbod te willen doen dat waardering uitspreekt voor de inzet van zowel militairen als burgers. Veel defensiemedewerkers zouden met het loonbod van de werkgever niet eens een plus op hun salarisstrook krijgen, terwijl wij een loonsverhoging meer dan gerechtvaardigd vinden.

De cao-onderhandelingen zijn dus afgebroken. En dan vragen we echt niet ‘het onderste uit de kan’, omdat ook wij ons realiseren dat we allemaal te maken hebben met een coronapandemie.

Aan jou de keuze om ons te laten weten welke stappen we nu moeten zetten. Misschien vraag je je af of acties in coronatijd wel mogelijk zijn. Wij denken prima in staat te zijn om ook ‘op afstand’, samen met het defensiepersoneel, actie te voeren. Om daarmee druk op de ketel te zetten en wel een fatsoenlijk resultaat te bereiken.

Vul de enquête in en laat zo je mening horen. Het kost slechts een paar minuten!


button

Over de enquête
In de enquête worden enkele vragen gesteld om te kunnen controleren of je lid van de vakbond bent en om te kunnen zien of er binnen bepaalde groepen leden afwijkende standpunten voorkomen. We gaan uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om, gebruiken ze alleen voor de doelstelling van deze enquête, en vernietigen deze nadat ze in de enquête zijn verwerkt.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04