Bel voor de laatste ronde

29 apr 2019
1377 keer
Bel voor de laatste ronde
Afgelopen vrijdag was ik op het KIM vanwege de Dies Natalis (een jubileumjaar 150 jaar KIM-gebouw) en de reünie ter gelegenheid van het 190 jarige bestaan van de officiersopleiding van de Koninklijke Marine. Het was een druk bezochte reünie, waar ons erelid KLTZ b.d. Onno Borgeld werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het was leuk en mooi om bij dit bijzondere moment aanwezig te mogen zijn: Onno van harte gefeliciteerd en meer dan verdiend!

Tijdens de reünie was het mislukken van het arbeidsvoorwaardenoverleg het gesprek van de dag. Zowel jong als oud verbaast zich hier niet alleen over maar begint zich ook steeds meer zorgen te maken. De arbeidsvoorwaarden beginnen ‘een dingetje’ te worden bij Defensie. Het moderniseren van onze arbeidsvoorwaarden kost geld maar het blijkt iedere keer weer lastig te zijn om voldoende budget te begroten om de ‘zoet-zuur’ balans in evenwicht te houden.

Onze cao is niet alleen ‘een dingetje’ bij Defensie. Het krijgt steeds meer een politiek karakter. Afgelopen vrijdag werden  tijdens het vragenuurtje zelfs vragen over onze cao gesteld aan premier Rutte. Op de vraag waarom het niet lukt om tot een cao bij Defensie te komen antwoordde hij: ‘Ja, weet u, daar ga ik nu niets over zeggen. Ik ben natuurlijk ook helemaal bijgepraat door de bewindslieden over wat daar speelt, maar daar nu een beetje over gaan staan filosoferen in een persconferentie leidt tot niets. Vanuit het kabinet zijn we zeer gemotiveerd wel tot een cao te komen, maar het helpt niet als ik daar nu over ga filosoferen’. Op een vervolgvraag, ‘Hebt u vertrouwen dat het de volgende keer wel lukt’ antwoordde hij: ‘Ik denk dat iedereen graag een cao wil bij Defensie, zowel het personeel als het kabinet’.

Daar slaat de premier de spijker op zijn kop. Iederéén zit hier met smart op te wachten. Defensie wil samen met haar personeel een stap voorwaarts zetten naar herstel van het vertrouwen en het financieel aantrekkelijker en concurrerender maken van ons beroep. Echter, dan moet Defensie daar wel de (financiële) ruimte voor krijgen vanuit het kabinet.

Het signaal dat er in de Voorjaarsnota extra geld wordt vrijgemaakt voor Defensie is een stap in de goede richting. Ik ga er vanuit dat er naast deze stap ook extra ruimte wordt gecreëerd voor onze cao. Het kabinet wil immers graag komen tot een cao en het zou voor het eerst zijn als er niet wordt bewogen vanuit het kabinet om uit de impasse te komen. Andere sectoren zijn ons hierin voorgegaan. Zij zijn met creatieve oplossingen gekomen om buiten de referentieruimte (toegewezen arbeidsvoorwaardengeld vanuit het kabinet) om het personeel tegemoet te komen om zo het personeel te kunnen behouden voor hun sector.

Het wordt dan ook tijd dat het kabinet ons eveneens de ruimte gaat geven om creatief te zijn. De wil vanuit de operationele commando’s is er. Zij worden dagelijks geconfronteerd met het grote aantal vacatures en de daarmee gepaard gaande problemen voor de operationele inzet. Of, zoals een aantal collega’s afgelopen vrijdag zich hardop afvroegen: ‘Als de wil er is vanuit het kabinet naast extra (financiële) ruimte, hoe moeilijk kan het dan zijn om met onze ‘can do’-mentaliteit een creatieve oplossing te vinden?’. Of te wel: als wij om de tafel zouden zitten dan zijn we er zo uit. En zo is het. Het wordt tijd dat de bel voor de laatste ronde wordt geslagen.

Reageren op deze weblog>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04