Code zwart

26 apr 2021
1314 keer
Code zwart Bron foto: Ministerie van Defensie
De week na de aankondiging van een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen, kwamen er ook geluiden over de mogelijkheid dat ziekenhuizen code zwart zouden moeten afkondigen. Dat zou betekenen dat artsen een keuze moeten gaan maken wie ze wel en wie ze niet gaan opnemen. En dat zal zeer waarschijnlijk betekenen voor degenen die niet in het ziekenhuis terecht kunnen, dat hun kans op overlijden veel groter zal zijn. En dit allemaal omdat er niet meer voldoende capaciteit beschikbaar is in sommige ziekenhuizen. Niet voldoende apparatuur en ruimte en niet (meer) voldoende personeel, omdat het personeel ook aan het eind van zijn Latijn is, na meer dan een jaar op 120% procent draaien.

De parallel met de krijgsmacht laat zich duidelijk zien. Ook daar is men door een gebrek aan personeel en materieel niet meer in staat om aan de opgedragen taken te voldoen. Het vroegtijdig uit de vaart halen van Zr.Ms. Van Speijk en Zr.Ms. Johan de Witt spreekt boekdelen. Daarbij is in de berichtgeving van Defensie te lezen dat alle schepen op dit moment kampen met personeelstekorten. En dat geldt bij andere krijgsmachtdelen ook. Afgelopen weekend ontstond er ook tumult over een eenheid van de Mariniers die zonder de juiste wapens en zonder de juiste communicatiemiddelen naar Irak zou vertrekken. Gelukkig bleek dat toch wat genuanceerder te liggen, maar de vanzelfsprekendheid waarmee men aannam dat het bericht juist was, zegt ook wel iets. Blijkbaar is het al nauwelijks meer onverwacht als Nederlandse militairen overzees op inzet gaan en niet beschikken over de juiste middelen.

De parallel tussen code zwart in de zorg en code zwart bij Defensie is, op dit moment, gelukkig nog niet helemaal één op één. Het uit de vaart halen van de Van Speijk zal waarschijnlijk niet meteen leiden tot dodelijke slachtoffers. Maar dat is ook wel direct de crux, het leidt niet metéén tot dodelijke slachtoffers. De krijgsmacht heeft als taak de Nederlandse, en bondgenootschappelijke, belangen te behartigen en te verdedigen en kan daartoe, in het uiterste geval, geweld toepassen. Om dat goed en zo veilig mogelijk voor het eigen personeel te kunnen doen, moeten de mensen in teamverband geoefend en getraind zijn en bekend zijn met hun materieel. Als Nederland in de nabije toekomst wel eenheden moet inzetten om de Nederlandse belangen met geweld te verdedigen, dan zal blijken dat de kans op dodelijke slachtoffers, aan eigen zijde(!), ook groter is als men niet voldoende is geoefend en getraind en niet voldoende materieel, zoals munitie, ter beschikking heeft.

Het nu aannemen van meer mensen lost het probleem van bijv. Zr.Ms. Van Speijk niet direct op. De nieuwe mensen zullen opleidingen en trainingen moeten volgen, daar zullen voldoende instructeurs en faciliteiten voor nodig zijn en de nieuwe mensen, maar zeker ook de langer zittenden, zullen ervoor moeten kiezen om te blijven. En het schip dient het juiste onderhoud tijdig te krijgen. Voor al die zaken zijn investeringen nodig en die moeten er zo snel mogelijk komen. Hoe langer men wacht, hoe groter de personele en materiele gaten zullen zijn in de toekomst. En daarmee hoe groter de kans op dodelijke slachtoffers in de toekomst.

Moeten we dan alleen maar investeren in de krijgsmacht en de mogelijke code zwart in de zorg negeren? Nee, natuurlijk niet. Ook de zorg heeft acute aandacht nodig. Maar met de juiste balans in het investeren voor de kortere en langere termijn, zal de kans op een code zwart, zowel in de zorg als bij de krijgsmacht, kleiner zijn. En dat is hard nodig om te voorkomen dat er straks een code zwart in beide sectoren tegelijk geldt.

<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04