Mei

03 mei 2021
465 keer
Mei Bron foto: Pixabay
Bloeimaand, Mariamaand, een nieuwe lente een nieuw geluid. Ieder heeft zo zijn eigen associaties bij de maand mei. Op de eerste dag van de maand de dag van de arbeid. Toevallig ook de verjaardag van mijn broer en toen wij klein waren dachten we altijd dat ze zijn verjaardag in Moskou groots vierden. Maar de socialisten hebben het niet gered. Mogelijk omdat ze niet zo goed waren in voorspellen. De laatste regel van het refrein van De Internationale luidt “d’ internationale zal morgen heersen op aard.” Dat is dus nooit.

Voorbijgaand aan de woordspelletjes, in de eerste week van mei komen we ook dodenherdenking en Bevrijdingsdag tegen. Twee dagen die onlosmakelijk met oorlog verbonden zijn. Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse slachtoffers, militairen en burgers, die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag, de bevrijding van Nederland en het voormalig Nederlands-Indië in 1945. Het feit dat we beide dagen kennen heeft te maken met, voor Nederland, vijf jaar oorlog. Een oorlog die op 10 mei 1940 begon en waarin het lot van Nederland binnen een week beslecht was. In Indië duurde het iets langer, maar ook daar was de uitkomst al vrij snel duidelijk. In beide gevallen ondanks de steun, zij het beperkt, van bondgenoten. In beide gevallen was de Nederlandse krijgsmacht ruim onvoldoende voorbereid op haar taak. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was er veel te weinig geïnvesteerd in de krijgsmacht. Enkele jaren voor de oorlog begon men daar eindelijk mee, maar Nederland was niet het enige land dat zich voorbereidde op een komende oorlog en daarmee was de beschikbaarheid van en toegang tot nieuw materieel beperkt. En zelfs de industrie die Nederland wel bezat en die zeer innovatief en modern was, de scheepsbouw, werd niet voldoende benut. Ik roep “het halve minimum” uit mijn eerste weblog in herinnering. Het resultaat kennen we, vijf jaar bezetting van Nederland en ruim drie jaar Japanse onderdrukking in Nederlands-Indië.

Een vraag is of de Nederlandse krijgsmacht de Duitsers, resp. de Japanners had kunnen tegenhouden als er meer geïnvesteerd was in die krijgsmacht. Die vraag is onmogelijk te beantwoorden. Het had afgehangen van hoeveel meer er geïnvesteerd zou zijn geweest en waarin. En ook of de bondgenoten dat zouden hebben gedaan. Dat zou al gescheeld hebben, een deel van de Nederlandse luchtvloot was ingezet bij de verdediging van Singapore, omdat de Britten niet voldoende eigen middelen hadden. Vijf Nederlandse toestellen gingen verloren. Wellicht had de Nederlandse krijgsmacht de tegenstander niet kunnen tegenhouden. De kans is wel aanzienlijk dat er grotere schade zou zijn aangericht die invloed had kunnen hebben op het vervolg van de oorlog. De verliezen van de Luftwaffe in mei ’40 waren aanzienlijk en hadden bij meer en betere uitrusting veel groter kunnen zijn. En bijv. de Kriegsmarine is de verliezen die zij leed bij de invasie van Noorwegen een maand eerder, nooit te boven gekomen. Maar goed, het blijft koffiedik kijken.

Dat geldt ook voor nu. We weten dat de krijgsmacht de grondwettelijke taken nu niet kan uitvoeren. Hoog tijd dus om meer geld aan de krijgsmacht te gaan besteden. Zal dat voldoende zijn? Daar hoop ik, eerlijk gezegd, nooit achter te komen. Maar als we er wel achter moeten komen, dan zullen meer investeringen de kans op succes aanzienlijk vergroten. Maar dan moeten die investeringen snel gaan plaatsvinden. 2% BBP in 2024, om maar even een target neer te zetten. Want ook zo’n duidelijk target is nodig. Niet later, niet straks, niet zo snel mogelijk, maar een harde datum. Anders blijven we die wens achternajagen en gaan we het nooit bereiken. Laat we dat dan in ieder geval leren van “d’internationale”.

<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04