Beleid = uitvoering!

21 juni 2021
330 keer
Beleid = uitvoering! Bron foto: Pixabay
Met de aanstelling van een burger als de nieuwe Hoofd Directeur Personeel bij Defensie, neemt de verburgerlijking van de ministeriële top weer verder toe. De cartoonist van onder meer het Marineblad zei al dat militairen een inburgeringscursus moeten gaan volgen in plaats van schietlessen. De rol van militairen wordt nog verder teruggedrongen en daarmee neemt de kennis van het militaire bedrijf en met name de militaire professie in die top nog verder af. De mantra van het scheiden van beleid en uitvoering zal alleen nog maar harder doorklinken. En daarmee wordt het er niet beter op, zeker niet op de werkvloer.

Zoals de kinderopvangtoeslagaffaire pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, zoals ook al eerder bij Rijkswaterstaat geconstateerd werd door het Financieel Dagblad en anderen, zoals ik zelf heb ervaren bij de invoering van het Rijks Vastgoed Bedrijf (voor mij ook wel bekend als het Rijks Vertragings Bedrijf) en zoals er talloze voorbeelden zijn bij Defensie, als het opstellen van beleid losstaat van de uitvoering, dan is dat garantie voor chaos, kostenoverschrijding en nog veel meer ellende. En die ellende ligt niet bij degenen die het beleid gemaakt hebben, zij wassen hun handen in onschuld. Daarnaast is het een bestuurderskunst om alles wat krom is, recht te praten. Recent hoorde ik nog zo’n opmerking uit het Haagse. Iemand zei “sommige dingen zijn niet uit te leggen, maar dat moeten we dan toch gewoon doen.” Wat mij niet echt verbaasde was dat het gezegd werd, maar wel het gemak waarmee het gezegd werd. Geen hapering, geen twijfel, geen syntax error. Het klopt niet, maar we zeggen gewoon dat het wel klopt. En als dan later blijkt dat het inderdaad niet klopt, dan geef je de uitvoerders de schuld, zij hebben gewoon het beleid niet begrepen en niet goed toegepast. En als de verantwoordelijke voor het slechte beleid niet allang met de Noorderzon vertrokken is, dan zal dat vrij snel daarna zijn, waarbij het over het algemeen niet om een positieverslechtering zal gaan.

Maar hoe zou het dan wel moeten? Moet alles dan op de werkvloer worden uitgedacht en uitgevoerd? Nee, ook dat werkt niet, volgens mij. Wat lokaal misschien een goed idee lijkt, hoeft dat niet altijd te zijn, om welke reden dan ook. Er moet echter wel voldoende ruimte zijn om die lokale ideeën en initiatieven naar boven te laten komen en een kans te geven om te bekijken of het werkt. Daarmee motiveer je mensen op alle niveaus om mee te denken, omdat ze zien dat er ook echt wat met hun ideeën gedaan wordt. Omdat alleen top down niet werkt en alleen bottom up ook niet, is het misschien helemaal geen gek idee om top en bottom samen te laten werken bij het maken van het beleid én bij de uitvoering. Het maakt niet uit waar het idee bedacht is, op het moment dat het er is, dan kan het besproken worden, om zowel de beleidsmatige kant als de uitvoerbaarheid te beoordelen. Daarmee vermijd je veel ellende vooraf, omdat slecht uitvoerbare ideeën eruit gefilterd worden en veel te pragmatische ideeën meer passend gemaakt kunnen worden. En daarmee zal blijken dat er eigenlijk helemaal niet zo’n groot verschil hoeft te zijn tussen beleid en uitvoering. Goed beleid gaat naadloos over in de uitvoering en goede uitvoering past naadloos binnen goed beleid. Dat is zo duidelijk, dat hoef je niet uit te leggen. En als dat toch zou moeten, dan is het ook uit te leggen. Recht is recht en krom is krom. Groot voordeel is dat het beleid en de uitvoering beide veel meer draagvlak zullen hebben, omdat het namelijk gezamenlijk beleid en gezamenlijke uitvoering is. Ons beleid en onze uitvoering. Beleid = uitvoering!

<a href=

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04